HealthInvest logo

Investera i morgondagens vård redan idag.

Fond hos Avanza.
Avanza Healthcare by Samuelsson & Hult.

Viktig info! Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att en investerare får tillbaka hela det insatta kapitalet. Ytterligare information finns i fondernas faktablad, informationsbroschyr, årsberättelse och halvårsredogörelse finns på healthinvest.se Mer information kan du hitta här

SENASTE KURS
132.07 kr
DATUM
2024-07-23
0.69%
1D
22.81%
YTD
Sustainable Healthcare A
SENASTE KURS
151.43 kr
DATUM
2024-07-23
1.11%
1D
11.39%
YTD
Alpha fund D

Hälsa är en global megatrend.

Potentialen är stor för ett hälsosamt sparande.

Vårdbehovet ökar ständigt.

Behovet av hälso- och sjukvård ökar över hela världen. Vi blir allt äldre och får fler livsstilssjukdomar. Tillstånd som tidigare saknat effektiva behandlingar kommer tillgodoses allt bättre. Med stigande välstånd satsas det mer på vård och mediciner globalt. Andelen av BNP som går till hälsovård stiger. Den utvecklingen skapar många nya vinnare vilket gör det värt att spara i hälsovårdssektorn.

Ny kunskap leder till framtidens behandlingar.

Kunskapen om vår biologi har ökat dramatiskt. Verktygen för att ta fram läkemedel har vässats. Digitalisering skapar också möjligheter. Ny kunskap och teknologi kommer göra skillnad för många patienter med allvarliga sjukdomar. Det finns stor potential i de bolag som tar fram banbrytande behandlingar. Vi befinner oss i en guldålder för innovation i hälsovårdssektorn.

Hälsovård erbjuder både tillväxt och stabilitet. Och bidrar till en friskare värld.

Världens befolkning är lika sjuk i hög- som lågkonjunktur. Hälsovård behövs oavsett ekonomiskt läge, vilket gör kategorin stabil. 2009 föll global BNP över 5%, medan hälsovård växte med 3%. Dina pengar kan växa men på ett balanserat sätt. Det bidrar till bättre hälsa och god avkastning på dina besparingar.

Vill du som privatperson investera i Sustainable Healthcare?

Då rekommenderar vi Avanza Healthcare by Samuelsson & Hult. Samma förvaltare och strategi som HealthInvest Sustainable Healthcare.

Våra förvaltare har mer än 30 års erfarenhet av analys och investeringar inom hälsovårdssektorn.

Astrid Samuelsson

Portföljförvaltare och partner

  • 5-stjärnig förvaltare Morningstar, Handelsbanken Hälsovård Tema
  • Vinnare Lipper Awards 2021: bästa fond i kategorin Healthcare över fem år
  • Citywire 2021 Top Female Investor
  • Disputerad läkare Karolinska Institutet
  • Tjugo års erfarenhet av analys och investeringar i hälsovård

Ellinor Hult

Portföljförvaltare och partner

  • 5-stjärnig förvaltare Morningstar, Handelsbanken Japan Tema
  • Vinnare årets japanfond fondmarknaden 2021
  • Biträdande förvaltare Handelsbanken Hälsovård Tema
  • 5 år som biträdande förvaltare Rhenman Healthcare Equity Long Short
  • Civilekonom Handelshögskolan i Stockholm

För att se hela vårt team Klicka här

Vårt medicinska råd hjälper oss att förstå framtidens behandlingar.

För att verkligen förstå potentialen i de bolag vi investerar i har vi ett råd med medicinska experter. I ett så brett och komplicerat område som hälsovårdssektorn gör man klokt i att be om en ”second opinion”. Vi träffar våra rådgivare för att ta del av deras medicinska kunskap och perspektiv, för att hitta nya spännande läkemedel och behandlingar, men även för att minska risken i våra investeringar.

Malin Sund

Professor kirurgi och överläkare

Malin Sund är professor i kirurgi vid Helsingfors universitet samt gästprofessor i kirurgi vid Umeå universitet. Post-doktoral forskare vid Harvard Medical School i Boston. Kliniskt inriktad mot cancerkirurgi och framförallt bröstcancer, maligna melanom samt endokrina tumörer. Malin forskar på samspelet mellan cancerceller och bindväv samt utvärderar nya biomarkörer för bröst och bukspottkörtelcancer samt långtidsutfall efter cancerbehandling.

Per Svenningsson

Professor neurologi och överläkare

Per Svenningsson är professor i neurologi och överläkare vid Karolinska Institutet och Karolinska Universitetssjukhuset. Sedan 2014 invald i Nobelförsamlingen. Expert på rörelserubbningar och särskilt Parkinsons sjukdom, med ansvar för ett flertal kliniska studier. Forskningen är inriktad på cell- och djurmodeller för att finna nya måltavlor för läkemedelsutveckling inom Parkinsons sjukdom. Per har publicerat mer än 300 vetenskapliga artiklar och erhållit flera priser, bland annat Arvid Carlsson-fondens stora pris för framstående forskning.

Åsa Ingvar

Medicine doktor och överläkare dermatologi

Åsa Ingvar är verksam som överläkare och forskare vid Skånes Universitetssjukhus i Lund. Hon delar sin tid mellan klinik, forskning och utbildning. En stor del av forskningen är fokuserad på utveckling och utvärdering av bildanalytiska mjukvaruverktyg, drivna av AI, som kan tillämpas för diagnostik eller prevention av hudcancer. Åsa deltar också i utvecklingen av hudcancervården i Sverige genom preventionskampanjer, ideella intresseföreningar samt implementering av nya arbetssätt.

Mikael Karlsson

Professor immunologi

Mikael Karlsson är professor i immunologi vid Karolinska Institutet och dessutom knuten till Rockefeller University i New York. Mikaels forskargrupp studerar inflammation i samband med autoimmunitet och cancer med målet att hitta mekanismer för att behandla sjukdomar inom de områdena. Mikael har flera patent kopplade till immunterapi mot cancer och är ansvarig för immunologiundervisningen vid Karolinska Institutet. 

Anna Norhammar

Professor kardiologi och överläkare

Anna Norhammar är adjungerad professor i kardiologi vid Karolinska Institutet och har bred klinisk kompetens inom kardiovaskulär-metabol sjukdom och diagnostik. Anna är specialist i kardiologi, invärtesmedicin och klinisk fysiologi. Hennes forskningsområde är fokuserat på sambandet mellan diabetes och hjärtsjukdom och särskilt kopplingen till hjärtinfarkt och hjärtsvikt samt oupptäckt diabetes. Hon har drivit och deltagit i akademiskt initierade kliniska prövningar, registerstudier/real-world studier och fall-kontroll studier.

Genom att investera i bolag som skapar nya medicinska lösningar, bidrar vi alla till en hälsosam utveckling i världen

God hälsa och välbefinnande är ett av FNs globala mål.

Vi tycker att vägen dit ska vara hållbar.

Välskötta bolag som bidrar till bättre hälsa.

Vi vill verka för ett bättre och mer hållbart samhälle. Genom att göra det vi är bäst på – att hitta lönsamma investeringar inom hälsovårdssektorn - vill vi bidra till FN:s mål god hälsa och välbefinnande. Våra förvaltare letar efter välskötta företag inom t.ex. läkemedel, bioteknik, medicinteknik och relaterade branscher såsom vårdbolag och läkemedelsdistributörer som kan bidra till målet god hälsa och välbefinnande.

Hållbarhetsanalys som grund till investering.

Hållbarhetsanalysen är en integrerad del av analysen av alla potentiella investeringar. Vi investerar i företag i hela värdekedjan från forskning och utveckling, tillverkning, distribution och användning. Fonderna använder tre beprövade strategier. De väljer in, de väljer bort och de påverkar. Då HealthInvest fokuserar på hälsovårdssektorn har vi inga investeringar i företag vars verksamheter inkluderar vapen, alkohol, tobak, spel, pornografi, fossila bränslen eller företag som bryter mot internationella konventioner.

Hållbarhet för ökad förståelse av risk och möjligheter.

Integreringen av hållbarhetsfaktorer i fondförvaltningen ger också en bättre förståelse för de risker och möjligheter som en investering innebär. Vi är övertygade om att vårt fokus på hållbarhet innebär en högre avkastning för våra investerare. Förvaltarna identifierar företag som har goda förutsättningar att med innovativa produkter och tjänster t.ex. utveckla mindre invasiva behandlingsmetoder, tillgodose ökande efterfrågan på hälso- och sjukvård och behovet av effektivisering inom hälsovårdssektorn med anledning av åldrande befolkning.

Del av Atle

Atles vision är att samla ledande aktiva förvaltarna under ett tak för att ge dem rätt förutsättningar för att utveckla sina strategier. Atle är ett dotterbolag till det noterade investmentbolaget Bure Equity och består idag av fyra verksamheter utöver HealthInvest: TIN Fonder, Fondbolaget Fondita, Alcur Fonder och Humle Fonder.

Senaste nytt

Följ oss via mail

Bara de viktigaste uppdateringarna skickas via mail. Välj vilka utskick du är intresserad av:

Genom att följa oss via nyhetsbrev godkänner du att informationen kommer att skickas till Mailchimp.
Läs mer Här.

Samarbetspartners