HealthInvest logo

Information

Viktig info! Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonderna kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att en investerare får tillbaka hela det insatta kapitalet. Ytterligare information finns i fondernas faktablad, informationsbroschyr, årsberättelse och halvårsredogörelse finns på healthinvest.se. Mer information kan du hitta här.

Vanliga frågor

Var kan jag följa vad som händer på HealthInvest?

Jag vill investera i HealthInvests fonder, hur gör jag?

Varför har HealthInvest Partners valt att fokusera på hållbarhet?

Vad är skillnaden mellan aktiv och passiv förvaltning? Vad gör HealthInvest?

Kan jag spara i era fonder i premiepensionssystemet?

Vad är det för skillnad mellan fonderna HealthInvest Sustainable Healthcare och Avanza Healthcare by Samuelsson & Hult?