HealthInvest logo

Information

Viktig info! Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonderna kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att en investerare får tillbaka hela det insatta kapitalet. Ytterligare information finns i fondernas faktablad, informationsbroschyr, årsberättelse och halvårsredogörelse finns på healthinvest.se. Mer information kan du hitta här.

FAQ

Vad är HealthInvest?

Varför investera i hälsovård?

Jag vill investera i HealthInvests fonder, hur gör jag?

Varför har HealthInvest Partners valt att fokusera på hållbarhet?

Vad är skillnaden mellan aktiv och passiv förvaltning? Vad gör HealthInvest?

Kan jag spara i era fonder i premiepensionssystemet?

Var kan jag följa vad som händer på HealthInvest?

Frågor om fonder generellt

Vad är en fond?

Vad är en indexfond?

Vad är skillnaden mellan en aktivt förvaltad fond och en indexfond?

Vad innebär det att slå index?

Vad finns det för fördelar med att spara i fonder?

Vad finns det för risker med att spara i fonder?