HealthInvest logo

Månadsbrev augusti 2023 för HealthInvest Alpha Fund

Månadsbrev augusti 2023 för HealthInvest Alpha Fund

Två nyinvesteringar

Hälsosektorns aktier hade en negativ utveckling i augusti, men den svaga svenska kronan drog upp index 3,4% i SEK. Under året har sektorn utvecklats acceptabelt med en uppgång om 6,5%. Även om uppgången är ett steg i rätt riktning så borde sektorn ha mycket potential kvar. Hälsosektorn har de senaste 25 åren handlats med 20% premium mot aktiemarknaden i genomsnitt, men värderas i nuläget till en RABATT om 16%. 

HealthInvest Alpha Fund har under månaden gjort två nyinvesteringar (Cencora och Incyte). 

Cencora är en av USAs största läkemedelsdistributörer med cirka 39 000 anställda och en årlig försäljning överstigande 250 miljarder USD. Bolaget har en stark medvind då volymerna på den amerikanska läkemedelsmarknaden förväntas växa i decennier framöver, tack vare en åldrande befolkning. Förutom företagets starka vinstutsikter gillar vi aktiens låga värdering om 14x fritt kassaflöde. 

Incyte är ett växande och lönsamt bioteknikföretag vars huvudläkemedel Jakafi har en årlig försäljning om cirka 2,5 miljarder USD. Läkemedlet behandlar myelofibros, en ovanlig typ av benmärgscancer som stör kroppens normala produktion av blodkroppar. Förutom Jakafi lanserades Opzelura (mot Vitiligo) under 2022. Läkemedlet har redan uppnått en årlig försäljningstakt om cirka 0,4 miljarder USD och förväntas nå 1,5 miljarder USD om tre år. Aktien handlas för närvarande till 27x fritt kassaflöde vilket inte är lågt, men värderingen kommer att sjunka till 10x redan 2025 på grund av Incytes höga vinsttillväxt. 

Vid månadens slut hade fonden 22 aktiepositioner. Innehav som genererar negativt kassaflöde utgjorde 11% av fondförmögenheten. Fondens nettoexponering mot aktier var 94%. 

Sammantaget är vi bekväma med HealthInvest Alpha Funds innehav. Värderingen om drygt 14x fritt kassaflöde är 42% lägre än för världsindex och trots den relativt låga värderingen är fondens förväntade kassaflödestillväxt signifikant högre. Fonden kombinerar därmed det bästa av två världar vilket borde båda gott framöver. 

Vänligen klicka här för fondens månadsbrev.

Anders Hallberg, ansvarig förvaltare

Utforska fler artiklar