HealthInvest logo

Månadsbrev februari 2024 för HealthInvest Alpha Fund

Månadsbrev februari 2024 för HealthInvest Alpha Fund

MARKNADSUTVECKLING

Hälsovårdssektorn fortsatte utvecklas positivt i februari, men den breda aktiemarknaden kom i kapp efter att hälsovård gått före i januari. Långa räntor steg ytterligare något och den amerikanska 10-åringen landade strax över 4,2%. Mindre bioteknikbolag, som tidigare varit känsliga för ränterörelser visade motståndskraft och steg över 10% under månaden, bland annat drivet av goda kliniska resultat. Företagsaffärerna fortsatte och det kom ytterligare positiva nyheter inom obesitas och närbesläktade sjukdomar. Rapportsäsongen var hygglig men marknaden var relativt snabb att ta hem vinst även på mindre frågetecken.

FONDENS UTVECKLING

HealthInvest Alpha Fund minskade 0,8% i februari (Andelsklass D).

 

FÖRVALTNING, VÄRDERING OCH UTBLICK

I februari har fonden avyttrat Haw Par och tagit in Mirum Pharmceuticals, Ionis Pharmaceuticals, SOBI, Zealand Pharma, Camurus, Immunocore, Allogene Therapeutics och Corbus Pharmaceuticals.

Mirum Pharmceuticals, Ionis Pharmaceuticals och SOBI är bolag framför allt verksamma inom sällsynta sjukdomar, ett område med stora medicinska behov och möjligheter för bolag som tar fram behandlingar som gör betydande skillnad.

Zealand Pharma är ett danskt bolag med en bred pipeline inom obesitas och närbesläktade sjukdomar. Efter ledarna Novo Nordisk och Eli Lilly skulle Zealand kunna bli det tredje bolaget att komma till marknaden med ett effektivt obesitasläkemedel. I februari kom Zealand och deras samarbetspartner Boehringer Ingelheim med oväntat starka resultat för ett läkemedel i fas 2 inom MASH (tidigare NASH), som är en allvarlig leversjukdom associerad med obesitas.

Svenska Camurus har ett framgångsrikt läkemedel mot opioidberoende, men även en intressant pipeline bland annat inom ovanliga tumörsjukdomar.

Immunocore, Allogene Therapeutics och Corbus Pharmaceuticals är verksamma inom cancer. Allogene kan använda sin teknologi även inom autoimmuna sjukdomar, ett område som får alltmer uppmärksamhet.  

Vid månadens slut hade fonden 34 aktiepositioner. Fonden värderas till 17x kassaflödet, något under index som värderas till 18x. Fondens nettoexponering mot aktier var 95%. Målsättningen för fonden är att investera i hälsovårdsbolag med goda framtidsutsikter, till en attraktiv värdering.

Utforska fler artiklar