HealthInvest logo

Månadsbrev februari 2024 för HealthInvest Sustainable Healthcare

Månadsbrev februari 2024 för HealthInvest Sustainable Healthcare

Företagsaffärer och obesitas, återigen

Hälsovårdssektorn fortsatte utvecklas positivt i februari, men den breda aktiemarknaden kom i kapp efter att hälsovård legat före i januari. Långa räntor steg ytterligare något och den amerikanska 10-åringen landade strax över 4,2 %. Mindre bioteknikbolag, som tidigare varit känsliga för ränterörelser visade motståndskraft och steg över 10 % under månaden, bland annat drivet av goda kliniska resultat. Företagsaffärerna fortsatte och det kom ytterligare positiva nyheter inom obesitas och närbesläktade sjukdomar. Mer om detta nedan. Rapportsäsongen var hygglig, men marknaden var relativt snabb att ta hem vinst även på mindre frågetecken. Ett bolag som dock fick bra betalt för sin rapport var bioteknikbolaget Krystal Biotech som steg hela 40%.

12m utveckling för Krystal Biotech

Krystal säljer något så fascinerande som en genterapi som ges i krämform, till patienter med en smärtsam hudsjukdom, Epidermolysis Bullosa (EB). Vid EB håller inte hudens lager ihop som de ska, vilket gör att patienterna får öppna sår till exempel vid tandborstning eller om de stöter i en bordskant eller liknande. Krystals behandling gör att såren stängs och huden håller. Preparatet sålde bättre än väntat med stark aktiekurs som resultat.

Krystal Biotechs läkemedel Vyjuvek

Inom obesitasområdet inledde Novo Nordisk månaden med att köpa viktiga delar av sina leverantörer, kontraktstillverkaren Catalent för 11 mdr USD. Dessa bidrar med ett av de sista stegen i produktionsprocessen när läkemedel fördelas i sprutor och packas innan det kan skeppas till kund. Detta steg har tidigare utgjort en flaskhals, varför Novo Nordisk säkrade upp tillgången till kapacitet. Novo Nordisk steg på nyheten, men det gjorde även konkurrenten Eli Lilly, eftersom marknaden uppfattade affären som ett tecken på att obesitasmarknaden sannolikt kan bli ännu större än man tidigare trott.

12m utveckling för Eli Lilly, Novo Nordisk och Zealand Pharma.

 

Obesitasområdet kom även med imponerade kliniska resultat. Danska Zealand Pharma och deras samarbetspartner Boehringer Ingelheim kom med oväntat starka resultat för ett läkemedel i fas 2 inom MASH (tidigare NASH), som är en allvarlig leversjukdom associerad med obesitas. Läkemedlet i fråga tillämpar så kallad dubbel farmakologi, förenklat två läkemedel i ett. Det innebär att man kan åstadkomma bättre effekt både gällande viktminskning, men även andra aspekter som effekt på fibros i levern. Eli Lillys Zepbound/Mounjaro som också är ett dubbelverkande läkemedel, visade även det effekt inom MASH tidigare i februari. Nästa generations läkemedel från Eli Lilly och Novo Nordisk använder sig av både dubbel- och till och med trippelverkande läkemedel. Vi ser fram emot mer resultat från dessa framgent.

Fonden utvecklades positivt (+3,22 % för andelsklass A). Bästa delsektorer var läkemedel, laboratorieutrustning och bioteknik. Sämst var stora sjukförsäkringsbolag och distributörer.  

 

FÖRÄNDRINGAR I FONDEN

Fonden avyttrade innehavet i Prothena och tog in ett antal nya namn: bland annat Corbus Pharmaceuticals och Macrogenics som är verksamma inom ett av våra favoritområden, smarta cellgifter för behandling av cancer. Därtill Mirum Pharmaceuticals, SOBI och Harmony Biosciences som är aktiva inom sällsynta sjukdomar. Vi tog även in New Amsterdam Pharma utvecklar läkemedel inom hjärt-och kärlsjukdom.

 

FONDENS TRE BÄSTA BIDRAGSGIVARE

Obesitas-temat behöll ledartröjan även den här månaden, inte minst efter Zealands och Eli Lillys imponerande resultat inom MASH och Novo Nordisks köp av Catalent. Eli Lilly, Novo Nordisk och Zealand var fondens bästa bidragsgivare.

 

FONDENS TRE SÄMSTA BIDRAGSGIVARE

Stora bioteknikbolagen Amgen och Gilead var bland fondens sämsta bidragsgivare efter misslyckanden i cancerstudie för Gilead och frågetecken kring Amgens läkemedelskandidat inom obesitas.

Sjukförsäkringsbolagen, inklusive fondens innehav United Healthcare, hade fortsatt motvind i februari på grund av högre kostnadstryck. Därtill inledde justitiedepartementet en undersökning av United Healthcare utifrån ett konsolidering- och konkurrensperspektiv. Något som aktien och sektorn reagerade negativt på.

 

INVESTERINGSSTRATEGI

HealthInvest Sustainable Healthcare är en aktivt förvaltad fond. Fonden ägde vid månadsskiftet 58 bolag vilket kan jämföras med jämförelseindex MSCI World Healthcare TRN Index som inkluderar cirka 140 bolag.

Fonden har som målsättning att genom sina investeringar i hälsovårdssektorn främja god hälsa och välbefinnande. Med hälsovårdssektorn avses företag vars verksamhet är fokuserad på läkemedel, bioteknik, medicinteknik, laboratorieutrustning, diagnostik, förebyggande vård samt relaterade branscher såsom vårdbolag, läkemedelsdistributörer, sjukförsäkringsföretag och it-bolag.

Fonden investerar globalt i hälsovårdsbolag med goda tillväxtutsikter. En stor del av fondens investeringar är i lönsamma bolag. Därutöver investerar fonden i bolag i tidigare fas, antingen med lanserade produkter eller produkter under utveckling.  

Utforska fler artiklar