HealthInvest logo

Månadsbrev mars 2024 för HealthInvest Alpha Fund

Månadsbrev mars 2024 för HealthInvest Alpha Fund

MARKNADSUTVECKLING

Efter en stark start på året var mars en något lugnare månad för hälsovårdssektorn som steg ett par procent. Sektorn hängde alltså inte riktigt med den bredare aktiemarknaden. Starka amerikanska arbetsmarknads- och inflationsdata höll den amerikanska 10-åringen fortsatt över 4,2 % och räntesänkningar ser ut att komma längre fram än man tidigare hoppats på.  Dollarn stärktes vilket gynnade fondens utveckling i svenska kronor.

Inom hälsovårdssektorn utvecklades läkemedelsaktierna starkast, till stor del drivet av obesitasbolagen. Även medicinteknik och laboratorieutrustning hade en positiv månad. Mindre bioteknikbolag reagerade däremot på ränteförväntningarna och föll något. Detta trots fler uppköp, goda kliniska resultat och en mängd lyckade kapitalanskaffningar. Sedan botten i oktober har denna delsektor dock klättrat över 50 %. AstraZenecas bud på Fusion Pharmaceuticals var en av företagsaffärerna under månaden och gav rejäl skjuts åt fonden. AstraZeneca samarbetade redan med bolaget inom området radioligander, eller ”smart strålning”, ett område vi tycker är särskilt spännande.

FONDENS UTVECKLING

HealthInvest Alpha Fund ökade 5,27 % i mars (Andelsklass D).

FÖRVALTNING, VÄRDERING OCH UTBLICK

I mars har fonden avyttrat Allogene Therapeutics och tagit in Cabaletta Bio, Sartorius, EgetisTherapeutics och Devyser Diagnostics.

Allogene och Cabaletta bedriver snarlika verksamheter, nämligen cellterapi i framför allt cancer respektive autoimmuna sjukdomar. Förvaltarteamet träffade nyligen Cabaletta i samband med en stor hälsovårdskonferens i Boston och uppfattar deras position som mer intressant än Allogenes och valde därför att göra ett byte.

Sartorius är ett tyskt laboratorieutrustningsbolag (tools). Tools-sektorn har haft en utmanande period efter att covid-pandemin avtagit. Kunderna hade byggt alltför stora varulager och orderingången föll. Nu anas ljuset i tunneln. Sartorius är ett kvalitetsnamn bland tools-bolagen.

Svenska Egetis är verksamt inom ovanliga sjukdomar, ett område vi gärna investerar inom. Bolaget närmar sig marknad med ett läkemedel för en sjukdom som idag inte har några godkända behandlingar.  

Svenska Devyser tillhandahåller diagnostiska tester inom områden som transplantationsuppföljning och ärftliga sjukdomar. De har starka samarbetspartners som Thermo Fisher Scientific i USA och god tillväxt.

Vid månadens slut hade fonden 35 aktiepositioner. Fonden värderas till 18x kassaflödet, något under index som värderas till 19x. Fondens nettoexponering mot aktier var 95 %. Målsättningen för fonden är att investera i hälsovårdsbolag med goda framtidsutsikter, till en attraktiv värdering.

Se hela månadsrapporten här

Utforska fler artiklar