HealthInvest logo

Månadsbrev mars 2024 för HealthInvest Sustainable Healthcare

Månadsbrev mars 2024 för HealthInvest Sustainable Healthcare

Innovation - i obesitas och på annat håll

Efter en stark start på året var mars en något lugnare månad för hälsovårdssektorn som steg ett par procent. Sektorn hängde alltså inte riktigt med den bredare aktiemarknaden. Starka amerikanska arbetsmarknads- och inflationsdata höll den amerikanska 10-åringen fortsatt över 4,2% och räntesänkningar ser ut att komma längre fram än man tidigare hoppats på.  Dollarn stärktes vilket gynnade fondens utveckling i svenska kronor.

Inom hälsovårdssektorn utvecklades läkemedelsaktierna starkast, till stor del drivet av obesitasbolagen. Även medicinteknik och laboratorieutrustning hade en positiv månad. Mindre bioteknikbolag reagerade däremot på ränteförväntningarna och föll något. Detta trots fler uppköp, goda kliniska resultat och en mängd lyckade kapitalanskaffningar. Sedan botten i oktober har denna delsektor dock klättrat över 50%. AstraZenecas bud på Fusion Pharmaceuticals var en av företagsaffärerna under månaden och gav rejäl skjuts åt fonden. AstraZeneca samarbetade redan med bolaget inom området radioligander, eller ”smart strålning”, ett område vi tycker är särskilt spännande.

12m utveckling för mindre bioteknikbolag (XBI)

Förvaltarteamet deltog i en stor hälsovårdskonferens under månaden och noterade fortsatt stora framsteg inom cancer, autoimmuna sjukdomar och obesitas. Antalet bolag som startar studier inom cellterapi och autoimmuna sjukdomar har skjutit i höjden. Vi försöker sålla fram de främsta och tycker att Cabaletta Bio sticker ut med en bra teknologi och ett brett utvecklingsprogram. Även mer sofistikerade antikroppar leder till allt bättre resultat, exempelvis inom dermatologi (hudsjukdomar). Ett bolag som gynnas är UCB, ett nytt innehav i fonden, som lanserar ett läkemedel mot psoriasis (Bimzelx). Fler användningsområden är på väg vilket kan göra Bimzelx till ett riktigt stort läkemedel.

Så kallade smarta cellgifter är fortsatt ett fokusområde för oss. Teknologierna blir allt mer sofistikerade. Ett exempel är Mersana Therapeutics, som vässat sin teknologi efter tidigare bakslag. Även Mersana Therapeutics är ett nytt innehav i fonden och vi ser fram emot kliniska resultat senare i år.

Inom obesitasområdet såg vi en fortsatt stark utveckling för Novo Nordisk, Eli Lilly och Zealand Pharma. Vi noterar att det beräknade antalet individer med obesitas i världen har skruvats upp ytterligare ett snäpp – till en miljard*. Inom läkemedelsutveckling har det mesta hittills handlat om läkemedel som baseras på ett kroppseget hormon, GLP-1, exempelvis Wegovy från Novo Nordisk. Dags att sätta fokus på ytterligare en mekanism: amylin, även det ett kroppseget hormon som påverkar mättnad och aptit. En panel med experter från Harvard Medical School på konferensen lyfte fram den kraftiga viktnedgång man kan vänta via den mekanismen. Novo Nordisk har ledartröjan här. Resultat väntas från deras fas 3-studie i början av nästa år och panelen spekulerade i en viktnedgång upp emot 30%. Novo Nordisk har dessutom ett liknande läkemedel i tablettform. Aktien lyfte när bolaget avslöjade imponerande tidiga resultat i samband med deras kapitalmarknadsdag. Även Zealand Pharma har läkemedel som baseras på amylin. Vi ser fram emot ytterligare resultat ifrån det läkemedlet i vår.

*NCD Risk Factor Collaboration (NCD-RisC); Lancet 2024: 403: 1027-50

Caroline M. Apovian, M.D. och Marie E. McDonnell, M.D., Harvard Medical School

Fonden utvecklades positivt (+6,49 % för andelsklass A). Bästa delsektorer var läkemedel, medicinteknik och laboratorieutrustning. Sämst var stora sjukförsäkringsbolag och läkemedelsdistributörer.  

 

FÖRÄNDRINGAR I FONDEN

Fonden avyttrade innehaven i Gilead, Surgical Science och Allogene Therapeutics. Som nämnts ovan är UCB och Mersana Therapeutics nya innehav i fonden.

 

FONDENS TRE BÄSTA BIDRAGSGIVARE

Obesitas-temat lyfte även den här månaden, inte minst efter nya kliniska resultat och uppgraderade antaganden för obesitas i världen. Eli Lilly och Novo Nordisk var bland fondens bästa bidragsgivare.

Fusion Pharmaceuticals steg kraftigt efter AstraZenecas bud (med nära 100% premium) och var fondens andra bästa bidragsgivare.

 

FONDENS TRE SÄMSTA BIDRAGSGIVARE

Som nämnts ovan hade mindre bioteknikbolag en relativt svag månad och Cabaletta Bio, Mirum Pharmaceuticals och BridgeBio Pharma var fondens sämsta bidragsgivare.

 

INVESTERINGSSTRATEGI

HealthInvest Sustainable Healthcare är en aktivt förvaltad fond. Fonden ägde vid månadsskiftet 57 bolag vilket kan jämföras med jämförelseindex MSCI World Healthcare TRN Index som inkluderar cirka 140 bolag.

Fonden har som målsättning att genom sina investeringar i hälsovårdssektorn främja god hälsa och välbefinnande. Med hälsovårdssektorn avses företag vars verksamhet är fokuserad på läkemedel, bioteknik, medicinteknik, laboratorieutrustning, diagnostik, förebyggande vård samt relaterade branscher såsom vårdbolag, läkemedelsdistributörer, sjukförsäkringsföretag och it-bolag.

Fonden investerar globalt i hälsovårdsbolag med goda tillväxtutsikter. En stor del av fondens investeringar är i lönsamma bolag. Därutöver investerar fonden i bolag i tidigare fas, antingen med lanserade produkter eller produkter under utveckling.  

Utforska fler artiklar