HealthInvest logo

Månadsbrev oktober 2023 för HealthInvest Sustainable Healthcare

Månadsbrev oktober 2023 för HealthInvest Sustainable Healthcare

Volatila börser och ESMO-festival

Både hälsovårdssektorn och den bredare marknaden utvecklades volatilt och svagt i oktober. Konflikten mellan Hamas och Israel blossade upp på allvar, vilket förutom det mänskliga lidandet även skapade oro på de finansiella marknaderna. Den amerikanska 10-åringen gick över 5%, vilket fick tillgångar med stor intjäning i framtiden att säljas av skarpt, däribland små bioteknikbolag och medicinteknik med höga multiplar. Laboratorieutrustning (tools) fick ytterligare en släng av sleven efter att de gett betydligt svagare utsikter för 2024 än marknaden räknat med. Den delsektor som stod emot bäst var stora läkemedelsbolag.

Månadens, om inte höstens, stora händelse var den europeiska cancerkongressen ESMO som ägde rum i Madrid. Förvaltarna var på plats för att ta del av rykande färska data när de offentliggjordes och diskuterades. Det tydligaste budskapet var att vårt favorittema ”smarta cellgifter” eller ADCer är det absolut hetaste området just nu. ADCer eller antibody drug conjugates är läkemedel där ena delen är målsökande till tumören, med ett cellgift i andra ändan som levereras till cancern. Detta är mer skonsamt och effektivt än traditionell cytostatika. På EMSO var många av de mest uppmärksammade studieresultaten gjorda med smarta cellgifter, bland annat AstraZeneca och Daiichi Sankyos TROP2-ADC, samt Seagens (snart del av Pfizer) Padcev. Därtill slöts kort innan ESMO ett rekordstort samarbete mellan Merck och Daiichi Sankyo om upp till 22 mdr USD gällande tre olika smarta cellgifter. Även lilla Ambrx visade mycket lovande, men tidiga resultat inom prostatacancer, ett område som fram till nu varit svårt att behandla med denna modalitet.

ADC: The Race is ON! Dr. J. Remon Masip, ESMO 2023.

Intressant nog har framsteg gjorts inom prostatacancer med en besläktad behandling, nämligen radioligandterapi, som skulle kunna kallas ”smart strålning”. Novartis läkemedel Pluvicto, som är godkänt och möter mycket stor efterfrågan inom prostatacancer, visade god effekt i en bredare patientgrupp. Fonden har tagit in Novartis, bland annat drivet av deras framgångar inom smart strålning. Vi tycker att området, där man kopplar en radioaktiv substans till ett målsökande läkemedel, ser lovande ut. Vi har även köpt in ett mindre bolag, Fusion Pharmaceuticals med flera radioligandprojekt i pipeline, varav ett i samarbete med AstraZeneca.

SMART STRÅLNING: Visat god effekt inom prostatacancer här med Pluvicto från Novartis.

Utöver affären beskriven ovan har uppköpsaktiviteten ökat, inte minst under oktober med inte mindre än ett halvt dussin transaktioner inom hälsovård och ett sammantaget värde om 15 mdr USD. Bland annat köpte Eli Lilly ett litet bioteknikbolag inom radioligandterapi, vilket förstärkte vårt intryck av området som högintressant.

Men alla kliniska försök går inte vägen. Mot slutet av månaden kom Sarepta (ej portföljbolag) med resultat från en genterapi mot en ovanlig sjukdom. Dessvärre nådde studien inte sitt primära resultatmål. Detta påminde återigen att de allra mest avancerade genetiska medicinerna fortfarande befinner sig i tidig utvecklingsfas. Vi håller oss normalt till tekniker som är en aning mer beprövade och som finslipats i ett antal iterationer, exempelvis antikroppsläkemedel som fortsätter vässas och förbättras.

Akero, ett portföljbolag som är verksamt inom ett område som kallas NASH, eller lite förenklat fettlever, hade ett negativt studieutfall i oktober. Studieresultaten i den allra sjukaste patientgruppen nådde inte ända fram och aktien halverades. Vi uppfattar ändå att det finns ett värde i bolagets behandlingar i de ”mellansjuka” NASH patienterna och har valt att behålla investeringen.

Novo Nordisk fortsätter dock sin framgångssaga. Det omskrivna läkemedlet semaglutid verkar vara effektivt i ytterligare en sjukdom, nämligen kronisk njursvikt. Informationen är för närvarande begränsad. Vi vet endast att en studie avbröts i förtid på grund av övertygande effekt för semaglutid jämfört med kontrollgruppen. Både Eli Lilly och Novo Nordisk blev

vinnare på börsen återigen. Marknaden dömde ett antal bolag som förlorare, däribland dialysbolagen Fresenius Medical, Davita och Outset Medical. Vi hade endast en liten position i Outset Medical, men valde att sälja posten.

Rapportsäsongen har varit volatil, som marknaden i stort. Små missar har kunnat ge stora kursfall. Tools-gruppen kom med ytterligare nedrevideringar drivna av svagare efterfrågan från bioteknikbolag och kunder i Kina. Vi har även noterat att flera läkemedelsbolag skär i personalstyrkan, vilket i förlängningen ger motvind för tools. Medicinteknikbolagen har överlag rapporterat bra, men ändå inte fått ovationer från börsen. Sanofis rapport togs emot med ett rejält kursfall efter att de plötsligt lade om sin strategi och ska investera betydligt mer i forskning, vilket bromsar in intjäningen de kommande åren.

Fonden utvecklades negativt i oktober (-1,94% för andelsklass A). Bästa delsektorer var sjukförsäkringsbolag och läkemedelsdistributörer. Sämst var laboratorieutrustning och mindre bioteknikbolag.

FÖRÄNDRINGAR I FONDEN

Som nämnts ovan investerade fonden i två nya innehav, Fusion och Novartis, som båda är aktiva inom smart strålbehandling. Novartis har även mycket annat i pipeline och har förbättrat sin affärsmodell markant den senaste tiden.

Därtill sålde vi ut Alnylam Pharmaceuticals, Masimo, Bicycle Therapeutics och Outset Medical (se ovan). Alnylam lider av ökat konkurrens, hög värdering och stor risk inför ett resultat i början av nästa år. Masimo, vars sensor-affär vi uppskattar, har även exponering mot amerikanska konsumenter. Vi ser den delen som riskfylld. Bicycles position utmanas av mycket starka resultat från konkurrenten Padcev (se ovan).

FONDENS TRE BÄSTA BIDRAGSGIVARE

UnitedHealth Group är ett av USA:s största sjukförsäkringsbolag. De kom med en stabil rapport och erbjuder ett tryggt alternativ i ett skakigt börsklimat.

Novo Nordisk och Eli Lilly var återigen bland topp tre, denna gång efter den ovan nämnda framgången för Novos läkemedel inom njursvikt. Hela GLP-1 klassen gynnades.

FONDENS TRE SÄMSTA BIDRAGSGIVARE

Som beskrivits ovan utvecklades laboratorieutrustning svagt i oktober. Utmaningarna fortsätter i form av höga lager hos kunderna och lägre aktivitet i mindre bioteknikbolag (även i Kina). ThermoFisher Scientific blev därmed fondens sämsta bidragsgivare.

Franska läkemedelsbolaget Sanofis rapport, nämnd ovan, kom med ett antal strategiska överraskningar och aktien såldes av skarpt.

Akero, ett amerikanskt bioteknikbolag, misslyckades i en studie inom NASH (se ovan).

INVESTERINGSSTRATEGI

HealthInvest Sustainable Healthcare är en aktivt förvaltad fond. Fonden ägde vid månadsskiftet 56 bolag vilket kan jämföras med jämförelseindex MSCI World Healthcare TRN Index som inkluderar cirka 150 bolag.

Fonden har som målsättning att genom sina investeringar i hälsovårdssektorn främja god hälsa och välbefinnande. Med hälsovårdssektorn avses företag vars verksamhet är fokuserad på läkemedel, bioteknik, medicinteknik, laboratorieutrustning, diagnostik, förebyggande vård samt relaterade branscher såsom vårdbolag, läkemedelsdistributörer, sjukförsäkringsföretag och it-bolag.

Fonden investerar globalt i hälsovårdsbolag med goda tillväxtutsikter. En stor del av fondens investeringar är i lönsamma bolag. Därutöver investerar fonden i bolag i tidigare fas, antingen med lanserade produkter eller produkter under utveckling.

Utforska fler artiklar