HealthInvest logo

Information

Viktig info! Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att en investerare får tillbaka hela det insatta kapitalet. Ytterligare information finns i fondernas faktablad, informationsbroschyr, årsberättelse och halvårsredogörelse finns på healthinvest.se. Mer information kan du hitta här.

Tidigare resultatscenarier

När en ändring av beräkningarna för fondernas resultatscenarier sker i fondernas faktablad offentliggörs tidigare resultatscenarier nedan.

HealthInvest Alpha Fund

HealthInvest Sustainable Healthcare